Wie wij zijn
Wel Peil is een actiecomité, opgericht met het doel goede, getrouwe en relevante informatie te geven over relevante feiten die bij het Referendum inzake het Associatieverdrag van de Europese Unie en Oekraïne een rol spelen.

De Naam
Met Wel Peil verzetten wij ons tegen de leugenachtige voorlichting van Geen Peil. Geen Peil zegt neutraal te staan in het Referendum, maar blijkt bij nadere beschouwing het NEE te propageren. Daarbij speelt, dat Geen Peil het door hem uitgelokte referendum gebruikt om tegen de Europese Unie te stemmen. Om twee redenen leugenachtig en goedkoop.

Leugenachtig: Het gaat niet om de Europese Unie, maar om Oekraïne. Alle slechte beslissingen die de Europese Unie (Griekenland, vluchtelingen) de laatste tijd heeft genomen, reageert Geen Peil af op Oekraïne. Oekraïners dreigen voor de zoveelste maal in de geschiedenis het kind van de rekening te worden…

Jan met de pet;)

Goedkoop: Het is wel erg goedkoop om, nu het met de Unie helemaal niet goed gaat, daar lekker op af te reageren. Waar waren onze ‘helden’ Jan Roos, Thierry Baudet en anderen, toen de Europese Unie werkelijk in het geding was? Wij memoreren de verkiezingen van het Europarlement in 2009. Johann Grünbauer, een van de leden van het actiecomité van Wel Peil had zich kandidaat gesteld voor de Pan-Europese partij Libertas, opgericht door de Ierse zakenman Declan Ganley (de Nederlandse afdeling werd aangevoerd door Eline van den Broek). Libertas was een ‘Euro sceptische’ partij, en kritiseerde de toenemende bemoeizucht van ‘Brussel’.

Het was toen niet populair om tegen Europa te zijn. Maar met het toen net afgesloten Slotakkoord van Lissabon wel het enige juiste standpunt: ‘minder Europa’. Maar nogmaals: waar waren toen onze ‘helden’? In geen velden en wegen vertoonden zij zich.

Wij kijken kritisch naar wat er in Europa en ons land gebeurt en zijn daarbij geen ‘eurofielen’. Integendeel. Echter, Geen Peil voert een leugenachtige en goedkope campagne. Reden om weerwoord te bieden: dus Wel Peil.

Om tot een juist standpunt te komen voor het referendum, is het goed te weten dat wij ons al jarenlang bezighouden met de geschiedenis van de Koude Oorlog. Wij zijn nauw betrokken bij de in 2009 opgerichte Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers (SGTRS -Johann Grünbauer en Klaas van der Horst zijn bestuursleden). Wat deze Stichting doet en heeft gedaan, is te lezen op de website van deze stichting. Wij pretenderen goed geïnformeerd te zijn over wat er speelt in de landen van het voormalige Sovjetblok, dus ook Oekraïne. En hebben ook goede initiatieven van de Europese Commissie gezien. Bijvoorbeeld de steun die men geeft aan het programma ‘Citizens for Europe’. En zo zijn we uitgekomen om bij het aanstaande referendum voor JA te stemmen.

Wij waren zo overtuigd van ons JA, dat we met SGTRS subsidie bij de Referendum-Commissie hebben aangevraagd om een JA-campagne te kunnen voeren. De commissie heeft onze aanvraag gehonoreerd met een kleine vijftigduizend euro. Echter, dit bedrag is te klein om een grote landelijke campagne te voeren. In samenspraak met de andere JA-campagnevoerders hebben we besloten om ons directe missiegebied te concentreren tot het protestants-christelijke deel van ons land. Tenslotte zijn wij ook van protestants-christelijke huize. Wij zullen ons bij dit deel ook het meest ‘luidruchtig’ melden. Dat wil niet zeggen dat de ‘rest’ ons onverschillig is. Waar gewenst en mogelijk, zullen wij ook daar van ons doen horen. Anders gezegd: kom maar op.

De ‘campagniers’: Johann Grünbauer, Klaas van der Horst en Sike Bax.