Voormalige Gulag-gevangen vragen om JA stem

Door 11 maart 2016Actueel, Uitgelicht
Bewakingspost Gulagkamp

Bewakingspost Gulagkamp

Meer dan tachtig voormalige politieke gevangenen uit de voormalige Sovjetunie hebben een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking om voor het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te stemmen. De voormalige politieke gevangenen, uit zes voormalige Sovjetrepublieken die gezamenlijk meer dan 500 jaar gevangenschap hebben uitgezeten, roepen de Nederlandse bevolking op “ja” te stemmen en Oekraïne te helpen om de omslag van “een situatie van overleven naar een met een eigen identiteit, van autoritaire normen naar democratische waarden” te bewerkstelligen, hetgeen volgens de ondertekenaars extra moeilijk is vanwege de “sterke geopolitieke dreiging van de kant van Rusland .”

Op 6 april gaat de Nederlandse bevolking naar de stembus om in een referendum aan te geven eens of oneens te zijn met het Associatieverdrag tussen de Eu en Oekraïne. Hoewel het om een raadgevend referendum gaat, heft de Nederlandse regering aangegeven de uitslag van het referendum te respecteren.

Gulagkamp barak

Gulagkamp barak

Onder de ondertekenaars bevinden zich, naast 45 Oekrainers, 23 Russische voormalige politieke gevangenen, alsmede 6 Litouwers, 3 Georgiërs, twee Armenen, een Est en een Belarus. Ook hebben drie voormalige Poolse politieke gevangenen ondertekend, waaronder de bekende dissidentenleider Adam Michnik. De langste uitgezeten straf is 31 jaar.

De ondertekenaars brengen hun zorg tot uiting over de dreiging die momenteel uitgaat tegen Europese normen en waarden, een dreiging die naar hun mening duidelijk uitgaat van Poetin’s regime, en concluderen dat “nationaal egoïsme en alledaags pragmatisme langzaam de fundamenten van de Europese beschaving aantasten. Zonder in staat te zijn waarheid van leugen te onderscheiden, kan men geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. (…) Het kwaad weet je te vinden en stelt je voor de keuze: jezelf te onderwerpen aan het kwaad óf
het te stoppen. Eigenlijk staat u bij het komende referendum juist voor díe keuze.”

Foundation to Preserve the History of Maidan
Persbericht 11 maart, 09.00 Kyivse tijd