Stichting Natuur en Milieu, MVO-Nederland en VNO-NCW voor het akkoord tussen EU en Oekraïne

Door 2 april 2016Actueel

PrintOp 6 april geeft de Nederlandse bevolking in een raadgevend referendum haar mening over het samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Dat akkoord is reeds eerder goedgekeurd door het Nederlandse kabinet, de Tweede en Eerste Kamer, het Europese Parlement en alle andere lidstaten van de EU.

De onderstaande organisaties uit het maatschappelijk middenveld, Stichting Natuur en Milieu, MVO-Nederland en VNO-NCW, vinden het akkoord waardevol. Wij roepen iedereen op de onderstaande overwegingen in hun afweging op 6 april mee te nemen.

Bevordering van duurzame stabiliteit
Het akkoord wil door goede politieke en economische samenwerking de welvaart en de stabiliteit van Oekraïne vergroten. Dat is in het belang van Oekraïne en alle buurlanden. De stabiliteit aan de buitengrenzen van de Europese Unie neemt dan toe, en de kans vermindert dat mensen uit Oekraïne vertrekken om elders te gaan leven en werken.

Meer democratie, mensenrechten, rechtsstaat
Oekraïne krijgt de samenwerking niet cadeau. Het moet zijn democratie, mensenrechten en rechtsstaat verbeteren. Het bestuur moet beter, de corruptie moet minder en de rechtspraak moet onafhankelijk. Er moet respect zijn voor rechten van nationale minderheden en homo’s. Oekraïne moet de hervormingen en de corruptie zelf aanpakken. Maar het is beter dat de EU Oekraïne hierbij helpt, dan om het land aan zijn lot over te laten.

Beter milieubeleid en betrokkenheid van het middenveld
Het akkoord is er ook op gericht milieubeleid en dierenwelzijn in Oekraïne op te trekken naar het EU niveau. De EU en Oekraïne gaan beter samenwerken en het maatschappelijk middenveld wordt daarbij nauw betrokken. Ook door grotere transparantie van bestuur en beroepsmogelijkheden tegen beslissingen krijgt het middenveld meer ruimte.

Beter sociaal beleid
Het akkoord bepaalt dat de sociale wetgeving in Oekraïne moet worden opgetrokken naar het niveau in de EU. De samenwerking op sociaal gebied moet worden versterkt. Sociale partners moeten daarbij worden betrokken. De beperkende voorwaarden om te werken in de EU blijven echter hetzelfde. Oekraïners mogen niet langer dan negentig dagen in de EU verblijven en hier ook niet werken.

Meer consumentenbescherming
De samenwerking moet ook leiden tot een hoog niveau van consumentenbescherming in Oekraïne. Die moet op het Europese niveau worden gebracht. Dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor dataprivacystandaarden.

Meer handel en investeringen
Ook nu vindt er reeds handel plaats tussen de EU en Oekraïne. Het akkoord zal die handel en investeringen over en weer verder bevorderen, bijvoorbeeld door afschaffing van invoerrechten. Zakendoen wordt voorspelbaarder doordat Oekraïne de economische wetgeving van de EU op veel terreinen zal overnemen. Voorbeelden zijn productnormen, bescherming van intellectuele eigendom en mededinging. En ook goed bestuur helpt het zakendoen natuurlijk. Oekraïne is voor Nederland een interessante groeimarkt van 45 miljoen mensen.

Geen toetreding
Het samenwerkingsakkoord bevat geen enkele bepaling over toetreding van Oekraïne tot de EU. Het is juist bedoeld om goed samen te werken zonder dat er een uitzicht is op lidmaatschap van de EU.

 

woensdag 30 maart 2016

MVO Nederland
Stichting Natuur en Milieu
VNO-NCW